Alta Industries

ALTA Industries

ALTA Industries var först med att utveckla högkvalitativ taktisk skyddsutrustning och sedan starten för nästan 40 år sedan har mer än 35 miljoner knä-och armbågsskydd sålts till polis och militär kunder världen över.

ALTA strävar efter att ständigt utveckla sina produkter och design, men samtidigt söka efter nya innovativa lösningar för att på bästa sätt möta kundernas olika behov.

ALTA Industries arbete baseras på tre viktiga principer:

Produktdesign

ALTA utgår från slutanvändarnas behov, samtliga produkter testas och utvärderas innan de görs tillgängliga på marknaden.

Produktkvalitet

ALTA använder sig av material av högsta kvalité och ingen produkt lämnar fabriken utan att först utsatts för tuffa tester.

Snabb och flexibel service

ALTA är lyhörda och lyssnar på kundernas behov, vilket innebär att de är villiga att göra ändringar i produkter om detta efterfrågas.

Filtrera nedan:

ALTA Industries

ALTA Industries var först med att utveckla högkvalitativ taktisk skyddsutrustning och sedan starten för nästan 40 år sedan har mer än 35 miljoner knä-och armbågsskydd sålts till polis och militär kunder världen över.

ALTA strävar efter att ständigt utveckla sina produkter och design, men samtidigt söka efter nya innovativa lösningar för att på bästa sätt möta kundernas olika behov.

ALTA Industries arbete baseras på tre viktiga principer:

Produktdesign

ALTA utgår från slutanvändarnas behov, samtliga produkter testas och utvärderas innan de görs tillgängliga på marknaden.

Produktkvalitet

ALTA använder sig av material av högsta kvalité och ingen produkt lämnar fabriken utan att först utsatts för tuffa tester.

Snabb och flexibel service

ALTA är lyhörda och lyssnar på kundernas behov, vilket innebär att de är villiga att göra ändringar i produkter om detta efterfrågas.

Logga in