Promoteq AB 

Promoteq AB grundades 1995 i Sandviken där huvudkontor och lager är lokaliserat och har nu också kontor i Stockholm och Göteborg. Utöver Sverige finns Promoteq etablerade i Norge och USA.

Promoteqs affärsidé är att leverera den senaste och mest anpassade tillgängliga materielen på marknaden till våra kunder. Detta skapas genom ett utvecklat leverantörs- och kundnätverk både nationellt samt internationellt.

Personalen på Promoteq har en gedigen praktisk erfarenhet av den materielen som marknadsförs både från tjänstgöring inom Försvarsmakten, FMV och Polismyndigheten.

Målet är att med stort engagemang och kompetens erbjuda Promoteqs kunder en väl fungerande helhetslösning avseende produktförsäljning och logistik. 
Detta uppnås genom att:​​​

Ta systemansvar
Genomföra fördjupade marknadsanalyser
Erbjuda produkt- och uppdragsanpassad träning
Assistera vid import- och exportkontroll
Erbjuda hög diskretion och sekretess

     

Systemlösningar

Promoteq arbetar med att skräddarsy systemlösningar vilket passar våra kunders högt ställda krav och personalen har beprövad erfarenhet att utföra research och bygga ihop ett kravställt materielsystem.

Anbud & Kontrakt

Promoteq arbetar framgångsrikt med anbud som genomförs av upphandlande myndigheter och har etablerat ett stort antal kontrakt för specifika produkter samt ramavtal för produktområden som kunderna specificerat. Företaget har förmåga att erbjuda kompletta systemåtaganden inkluderat vidmakthållandeåtaganden, logistiklösningar, dokumentations- samt systemsäkerhetsarbeten.

Kunder & Referens

Promoteqs kunder återfinns inom säkerhets-, försvars-, sjukvårdsmyndigheter och säkerhetsföretag. Även överstatliga organisationer som FN och EU ingår i kundgruppen.

Vid ett behov av referenser och/eller referensuppdrag så kan detta ordnas efter samråd och godkännande av respektive kund.Promoteqs Portfölj

Systemintegration för att bygga ihop välanpassade system som uppfyller kundernas önskemål
Beväpning och ammunition
Skyddsutrustning
CBRN-skydd och sanering
Fältarbetsmateriel och ammunitionsröjning
Sensorer
Robotar
Sjukvårdsutrustning samt sjukvårdssystem
Fordonsverkstad för MC, snöskoter och fyrhjuling

    


Kvalitets- och miljöledning

​​​​​​​Promoteq AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 samt 14001:2015. Vilket innebär att
vi aktivt arbetar med kvalitets- och miljöpolicys genom hela organisationen. 

Vårt kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem utvecklas genom kontinuerligt arbete samt att minska
vår miljöpåverkan så långt det är tekniskt och ekonomiskt motiverat.Separata Filialer och Egna Varumärken


TCCC Revived
Promoteq Norway
Promoteq USA Inc.Logga in