Promoteq verkar som agent och distributör för ett stort antal världsledande företag som tillverkar försvars-, skydds- och säkerhetsprodukter.

Personlig Utrustning

På Promoteq har vi lång och gedigen erfarenhet och djupgående kunskap inom området personlig utrustning. Vi kan tillgodose era behov vad gäller allt ifrån uniformssystem och ballistiska kroppsskydd och hjälmar till taktiskt utrustning som lämpar för polis och militär såväl som den privata säkerhetsbranschen. Vi skapar fungerade och integrerade system för att er verksamhet ska få rätt utrustning för att utföra jobbet. Några av de tillverkarna vi arbetar med är Sordin, Hesco Armour, Ferro Concepts, Avon, High Speed Gear med flera.

Vapen & Ammunition

Promoteq levererar marknadsledande vapensystem, vapentillbehör och optik till Svenska och andra Europeiska myndigheter, säkerhetsföretag och återförsäljare. Vi kan leverera allt ifrån pistoler och karbiner till snabbskjutande kulsprutor och 40mm granatkastare samt tillbehör till ovan. Vi levererar även ammunition i alla kalibrar. Bland våra agenturer hittar ni Glock, Colt Canada, Magpul, Milkor, Profense, Steyr med flera.

Sensorer och elektrooptiska system

Promoteq tillhandahåller en stor bredd av soldatburna sensorer för operationer dygnet runt. Exempel på sensorer är termiska och nära IR sikten och bildförstärkare, lasermoduler, blinkfyrar och reflekterande paneler.
 
Obemannade system

Promoteqs portfölj med obemannade system stödjer luft-, vatten- och landbaserade operationer. Vi samarbetar med framstående leverantörer som till exempel Parrot, Teledyne och Deep Trekker, som säkerställer full bredd och förmåga för att möta de krav som varierade operationer kräver.
 
CBRNe

Promoteqs CBRN-produkter består av Avon Protections ledande andningsteknologi och skyddsutrustning, och våra övriga partners dekontamineringsmateriel, CBRN inner- och ytterskyddskläder samt identifierings och detektionsutrustning.
 
Fältarbetsmateriel och ammunitionsröjning

Promoteq levererar framstående fältarbetsmateriel och innovativa ammunitionsröjningslösningar. Bland annat levererar vi minsökare, avslagare, linsystem och laddformar för ammunitionsröjning samt röjning av improviserade sprängladdningar. I vår portfölj ingår även olika tändapparater och tändkretsar för initiering av tändpatroner.
 
Kommunikation och strömförsörjning

Promoteq marknadsför kommunikationsutrustningar från L3Harris, bland annat Rover samt satellitkommunikationslösningar. Vi levererar också strömförsörjningssystem från Galvion. Dessa system används av försvarsmakter runt om i världen.

 

             
Logga in