Personuppgifter

Vi följer EU:s dataskyddsförordning (GDPR). I och med att order läggs godkänns att Promoteq AB lagrar och använder personuppgifter i vår verksamhet. Vi kommer inte att vidarebefordra, sälja, byta eller dela informationen med andra företag. Promoteq AB behandlar information om kontaktperson hos kunden som är nödvändig för att kommunicera med er som kund. Det är information om kontaktpersonens namn, e-postadress och i vissa fall telefonnummer och befattning. Önskar en kontaktperson bli raderad ur vårt system, t ex i samband med byte av tjänst eller företag, ordnas detta efter kontakt med Promoteq AB.

Logga in